02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

7
>> PULSE OXIMETERS  
>> Fingertip pulse oximeter   [1]
>>  
7
Fingertip Pulse Oximeter รุ่น MD300C316

รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล 12 "OLED แสดง SpO2, PR, แถบชีพจรและรูปคลื่น
- สายเคเบิล USB สำหรับการรับส่งข้อมูลและการชาร์จแบตเตอรี่
- จัดเก็บข้อมูลได้ 72 ชั่วโมง
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่นิ้วออกมาเป็นเวลา 8 วินาที 
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน